Firma Mistar istnieje od 1989 roku.
Pracownicy naszej firmy już od 1971 roku zajmowali się projektowaniem i wykonawstwem systemów komputerowych i automatyki przemysłowej. W latach 70-tych na zlecenie KENT Automation System Ltd. z Wielkiej Brytanii wykonywali projekt informatyczny komputerowych systemów sterowania produkcją, które wdrożyli w ZWCH "STILON". Systemy te pracują do dnia dzisiejszego.

 

 

W latach 80-tych na zlecenie francuskiej firmy BULL realizowaliśmy projekt informatyczny dotyczący optymalnego sterowania produkcją amoniaku w ZCH "POLICE". Po wdrożeniu firma rozwinęła system o Analizę Stanów Przedawaryjnych i Awaryjnych ( ASA ) oraz bilansowanie produkcji i czynników energetycznych. W latach 90-tych pracownicy naszej firmy zajmowali się projektowaniem i wykonawstwem sieciowych instalacji komputerowych. Równolegle  pracowaliśmy nad sieciowymi systemami informatycznymi na potrzeby urzędów miast i gmin, bibliotek i zakładów produkcyjnych.

Ukoronowaniem prac nad programami użytkowymi stało się uzyskanie w sierpniu 1994 roku  homologacji Rządowego Centrum Informatycznego. Homologację firma uzyskała na system obsługi Lokalnych Banków Danych działających w strukturach informatycznych administracji rządowej. W następnych latach rozwijaliśmy nasze oprogramowanie pod względem merytorycznym i technologicznym oraz tworzyliśmy nowe programy. W tym czasie powstały systemy ważące, analizy jakości, planowania produkcji dla ZWCH Stilon, Aktualnie nasz system zbierania i analizy danych jakościowych wykorzystuje firma NEXIS, systemy ważące firma ZWCH Stilon S.A. .Oprogramowanie Ewidencji Ludności PESEL pracuje w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Wielkopolskim i Ostrowie Wielkopolski.